Monday, March 26, 2012

Selembar Pertama

Lipatlah lembaran masa lalau,
gulunglah lembaran masa depan,
sisakan saja satu lembaran untuk masa kini, satu lembaran saja.

Agar masalah menjadi terang,
agar beban menjadi ringan,
agar terhimpun seluruh kekuatan.
Selembar halaman baru yang lebih baik, lebih tertata dan lebih bersih.

Satu jilid buku tersusun dari ratusan lembaran.
Semua bermula dari lembar pertama, satu lembar tulisan.
Hilang selembar saja, hilanglah kesempurnaan satu buku.

Satu rumpun bangsa adalah kumpulan dari jutaan lembar jiwa.
Semua bermula dari lembar pertama, satu jiwa manusia.
Hilang selembar saja, hilanglah kesempurnaan satu bangsa.

Peradaban tercipta dari kumpulan lembar masa, tahun- tahun sejarah manusia-umat-bangsa. Semua bermula dari lembar pertama, satu lembar masa. Hilang selembar saja, hilanglah kesempurnaan peradaban manusia.

Dan masa terbaik adalah masa kini. Waktu sejati. Kesempatan hakiki.

El Jeffry


No comments:

Post a Comment